Home > Geen categorie > Wedstrijdcommissie zoekt commissieleden

Wedstrijdcommissie zoekt commissieleden

De taak van de wedstrijdcommissie is er voor te zorgen dat de leden van de schaatstrainingsgroep kunnen trainen en wedstrijden kunnen rijden. Dat brengt een breed takenpakket met zich mee dat de commissie uitvoert in samenwerking met het dagelijks bestuur, de jeugdcommissie, de websitecommissie en de clubbladcommissie.

Momenteel worden de taken van de wedstrijdcommissie verdeeld over:

Marjolijn Wolthuis

Dewi Paardekooper

Jelle Attema

Jan Paul Drost

Doordat deze commissieleden ook in andere commissies en/of als trainers actief zijn, zou extra hulp zeer welkom zijn. Een enthousiaste en gedreven wedstrijdcommissie heeft grote invloed op de opkomst, de inzet en de sfeer van de trainingsgroepen. Nieuwe gezichten met andere ideeën en inzichten en verse energie zullen hier positief aan bijdragen. Als één van onderstaande taken je wel aanspreekt en je zou je willen inzetten voor de club, dan ben je in principe welkom om de wedstrijdcommissie te komen versterken.

Stuur dan een mailtje naar wedstrijden@hardgaatie.nl

Het takenpakket van de wedstrijdcommissie:

 • Administratief (i.s.m. penningmeester):
  -Abonnementen administratie
  -Trainersvergoedingen
  -Mailadressenbestand bijhouden
  -Uitnodigingen voor wedstrijden en rijders ontvangen en versturen
  -Wedstrijdpakken lease
 • Communicatief (i.s.m. website en clubblad):
  -Wedstrijden of evenementen promoten
  -Rijders mondeling of per mail benaderen voor wedstrijden
  -Sportieve prestaties onder de aandacht brengen
 • Sociaal:
  -Overleg met trainers, baancommissie en andere clubs
  -Groepsindelingen maken i.o.m. trainers
  -Trainers benaderen voor zomer- en wintertraining
  -Opvangen wat er leeft op en rond de ijsbaan en de trainingsgroep
 • Organisatorisch:
  -De taken van de commissie verdelen over de commissieleden
  -Opzetten van vergaderingen met de commissie, het bestuur de trainers en samenwerkende clubs
  -Organiseren van wedstrijden en evenementen zomer en winter
  -Opzetten zomer- en wintertraining