Home > Geen categorie > Website Hard Gaat Ie weer in de lucht

Website Hard Gaat Ie weer in de lucht

De technische problemen waarmee we de afgelopen anderhalve week te maken hadden, waardoor de website niet bereikbaar was, zijn zo goed als verholpen. Het betekent in ieder geval dat er weer nieuwe berichten geplaatst kunnen worden, en dat de komende dagen ook nog enkele berichten zichtbaar worden die de afgelopen dagen niet geplaatst konden worden. De dank van de redactie gaat uit naar de ‘technici’ Swen Faber en Cees Hartman die een belangrijke rol hebben gespeeld in het herstellen van de problemen. Dus als je over nieuws beschikt voor de website dan ontvangt de redactie dat weer graag op het mailadres website@hardgaatie.nl