Home > Clubnieuws > Verlengd jeugd- en recreatie- schaatsen JaapEden Baan

Verlengd jeugd- en recreatie- schaatsen JaapEden Baan

VERLENGD JEUGD- EN RECREATIE- SCHAATSEN JAAPEDENBAAN

Datum: 10 augustus 2014

Onderwerp: Informatie en Inschrijving verlengd Jeugd en Recreatieschaatsen

Bijlage: Formulier Aan-/afmelding HGI Verlengd Jeugd- en Recreatieschaatsen seizoen 2014-2015

Beste (actieve) leden,

Middels deze Nieuwsbrief wil de recreatiecommissie u namens het bestuur weer van de nodige

informatie voorzien met betrekking tot het Verlengd Jeugd- en Recreatieschaatsen op de Kunstijsbaan

Jaap Eden voor het komend seizoen 2014-2015.

1. Verlengd Jeugdschaatsen 12 tot en met 16 jaar.

Doelstelling verlengd jeugdschaatsen

Onze ervaring is dat een aantal actieve jeugdschaatsleden afhaken na de zaterdagochtend. Als club

willen wij deze schaatsers graag behouden en daarom bieden wij de mogelijkheid voor (jeugd) leden van

12 tot en met 16 jaar ), tegen een verlaagd tarief, een abonnement op een Recreatie-schaatsuur te

nemen om zo toch het gevoel en techniek van schaatsen tijdens de winter te kunnen blijven behouden.

Leden boven de 16 jaar betalen het reguliere tarief!

De begeleiding wordt gedaan door een of meer ervaren HGI schaatsers / (ex-) trainingsleden, die de

nodige aanwijzingen zullen geven, het is dus geen training!

Het Recreatieschaatsen mag van de baandirectie namelijk geen enkel element bevatten, dat op een

wedstrijd gerichte training lijkt. Men wil zo de veiligheid op de baan waarborgen.

Abonnement/schaats(toegangs)pas:

Voor een Verlengd Jeugdschaats abonnement wordt een schaatspas uitgereikt (is tevens

abonnement), toegang gevend tot 23 Recreatie -abonnementsuren.

Mocht je uren gaan missen, de pas geeft ook toegang tot de baan op een publiek schaatsuur (overdag

of ́s avond na 21:00 uur) maar geen toegang tot een ander Rereatieschaats-abonnementsuur.

Hard Gaat Ie heeft, met het oog op de beschikbaarheid van een jeugdbegeleider, voor het Verlengd

Jeugdschaatsen een voorkeur voor de uren:

• maandag (M21) van 18.20 tot 19.20 uur en/of

• zondag (M28) van 18.00 tot 19.00 uur.

Zie voor mogelijk andere uren het staatje op de volgende bladzijde.

Kosten:

Het abonnement Verlengd jeugdschaatsen tot en met 16 jaar, kost € 66,-

Hierbij komt € 34,- aan administratie- en bijdrage onkostenvergoeding begeleiders.

Totaal € 100,-, exclusief kosten voor eigen vervoer en parkeren.

1/3

IJsclub Hard-Gaat-Ie Landsmeer

2. Recreatieschaatsen:

De HGI-uren van het Recreatieschaatsen zijn gelijk gebleven ten opzichte van het afgelopen seizoen. Er

wordt geschaatst onder begeleiding van één of meer ervaren HGI(ex-)trainingsleden die daarbij aanwij-
zin-gen zullen geven, het is dus geen training!

Het Recreatieschaatsen mag namelijk geen enkel element bevatten, dat op een wedstrijd gerichte

training lijkt.

Men wil zo de veiligheid op de baan waarborgen. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan het

Recreatieschaatsen zonder de financiële bijdrage aan de club over temaken.

Voor het kostenplaatje wordt verwezen naar de paragraaf kosten.

Abonnement/schaats(toegangs)pas:

Voor een Recreatieabonnement wordt een schaatspas uitgereikt (is tevens abonnement) dat toegang en

deelname geeft tot plm. 23 Recreatieschaats(les) uren.

Mocht je uren gaan missen, het pasje geeft ook toegang tot de baan op een publiek schaatsuur

(overdag of ́s avond na 21:00 uur), maar geen toegang tot een ander Recreatieschaats-
abonnementsuur.

Zie voor de keuze aan HGI – uren, onderstaand staatje

Kosten:

Het abonnement kost € 97.50

Hierbij komt € 37.50 voor administratiekosten en bijdrage onkostenvergoeding begeleiders.

Totaal € 135,-, exclusief kosten voor eigen vervoer en parkeren.

65+ Korting

De 65 plussers krijgen op een Recreatieschaats- abonnement een korting van € 20,- per persoon.

De aan HGI toegewezen UREN/AANTALLEN, seizoen 2014-2015 zijn:

• Maandag (M21) van 18.20-19.20 uur, plaats voor 15 HGI leden;

begeleiding van: Jeffrey Pommerel

• Maandag (M22) van 19.40-20.40 uur, plaats voor 25 HGI leden;

begeleiding van: Milou de Bueger

• Donderdag (M25) van 18.20-19.20 uur, plaats voor 35 HGI leden;

begeleiding van: (nog vacant) Ingrid Wegman is er helaas mee gestopt!

• Donderdag (M26) van 19.40–20.40 uur, plaats voor 30 HGI leden;

begeleiding van: Ants Tilma

• Zondag (M28) van 18.00–19.00 uur, plaats voor 25 HGI leden;

begeleiding van: Frank Peter Wals en Jelle Attema

3. Schaatspas als abonnement en toegangspas:

De Stichting JaapEdenbaan heeft vier jaar geleden een nieuw toegangssysteem met pasjes ingevoerd.

Een pasje kost € 5,- en is 5 jaar geldig.

De schaatspas van vorige seizoenen blijft dus geldig, deze wordt opnieuw geactiveerd voor de gekozen

schaatsuren in het komend seizoen, zonder extra kosten.

Pasjes behoeven dus niet te worden ingeleverd.

2/3

IJsclub Hard-Gaat-Ie Landsmeer

Alleen voor de nieuwe leden en degenen die hun pas kwijt zijn wordt een pas aangevraagd en in

rekening gebracht, die kosten komen dan nog bij het abonnement.

Toegang op genoemde uren tot de JaapEden IJSBAAN is alleen mogelijk via het tourniquet met de

verkregen schaatspas en geeft het daarop vermelde uur of uren aan.

De kaartlezer bij op het tourniquet geeft ook informatie over het nog resterende aantal keren toegang

na passage. Ouders/begeleiders kunnen aan het loket, per keer, een gratis doorgangpasje vragen.

NB:

• De schaatspas geeft toegang tot de baan op zowel de geactiveerde recreatie- als de

trainingsuren, er is dus nog maar 1 pasje nodig.

• Leden die stoppen kunnen hun pas inleveren bij de club, de pas is dus niet overdraagbaar en

wordt dan gedeactiveerd. Er zit geen statiegeld op.

Het parkeerbeleid rond de baan is op dit momet nog niet bekend, noch de tarieven.

Op de informatieavond hopen we hierover meer te kunnen vertellen.

4. Zaterdag 4 oktober 2014 de HGI-SCHAATSRUILBEURS in het clubhuis.

Inbrengen van te verkopen schaatsen: 10.00 uur tot 12.00 uur.

Verkoop ingebrachte schaatsen: 12.00 uur tot 16.00 uur.

Ophalen van verkoopbedrag / niet verkochte schaatsen: 15.30 uur tot 16.00 uur.

Van het verkoopbedrag komt 10% ten goede aan de vereniging voor bemiddeling en aankoopadvies.

Onder voorbehoud zal er mogelijkheid zijn om de gekochte schaatsen te laten slijpen à € 5,-.

5. Informatieavond en evt uitreiking Schaatspas (nieuwe leden):

Op dinsdag 7 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur in het HGI-clubhuis aan het Zuideinde te Landsmeer.

6. Betalingswijze:

• Iedereen die zich voor 30 augustus heeft aangemeld krijgt een factuur op naam via de mail;

• Leden die een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven zullen op die wijze gaan

betalen;

• Leden geen machtiging voor automatische incasso hebben gegevens wordt verzocht het in de

factuur genoemde bedrag vóór de informatieavond over te maken op onze rekening NL63RABO

03344 10010 zodat we dat kunnen controleren op de Informatieavond.

• Alleen als het echt niet anders mogelijk is kan er bij uitzondering op de informatieavond nog

contant worden betaald.

Niet tijdig betaald betekent geen uitreiking/activering van het abonnement/ schaatspas.

Misschien wat streng maar een andere wijze van betaling geeft teveel controle werk.

Namens het Bestuur,

De Recreatiecommissie: Jelle Attema (020 4824187)

Frank-Peter Wals (020 4824243)

3/3

IJsclub Hard-Gaat-Ie Landsmeer

Formulier Aan-/afmelding HGI schaatsseizoen 2014-2015

Aan-/afmeldingen s.v.p. voor 30 augustus met dit formulier via E-mail naar:

recreatieschaatsen@hardgaatie.nl

Hard Gaat Ie – Verlengd Jeugdschaatsen 12 – tm 16 jaar, 2014-2015

Voornaam

Naam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Woonplaats en Postcode

Telefoon

Mobiel(gsm)

E-mail adres

Opmerkingen:

(x) Aankruisen wat van toepassing is

(_) Wil/ blijft Verlengd Jeugdschaatsen op:

(_) M21 maandag van 18.20 tot 19.20 uur;

(_) M22 maandag van 19.40 tot 20.40 uur;

(_) M25 donderdag van 18.20 tot 19.20 uur;

(_) M26 donderdag van 19.40 tot 20.40 uur;

(_) M28 zondag van 18.00 tot 19.00 uur.

(_) Stopt met Verlengd Jeugdschaatsen

(_) Opmerkingen:

IJsclub Hard-Gaat-Ie Landsmeer

Formulier Aan-/afmelding HGI schaatsseizoen 2014-2015

Aan-/afmeldingen s.v.p. voor 30 augustus met dit formulier via E-mail naar:

recreatieschaatsen@hardgaatie.nl

Hard Gaat Ie -Recreatieschaatsen 2014-2015

Voornaam

Naam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Woonplaats en Postcode

Telefoon

Mobiel(gsm)

E-mail adres

Opmerkingen:

(x) Aankruisen wat van toepassing is

(_) M21 maandag van 18.20 tot 19.20 uur;

(_) M22 maandag van 19.40 tot 20.40 uur;

(_) M25 donderdag van 18.20 tot 19.20 uur;

(_) M26 donderdag van 19.40 tot 20.40 uur;

(_) M28 zondag van 18.00 tot 19.00 uur.

(_) Stopt met Verlengd Jeugdschaatsen

(_) Opmerkingen: