Home > Geen categorie > Website Hard Gaat Ie weer in de lucht

Website Hard Gaat Ie weer in de lucht

De technische problemen waarmee we de afgelopen twee weken te maken hadden zijn zo goed als verholpen. Het betekent in ieder geval dat er weer nieuwe berichten geplaatst kunnen worden, en dat de komende dagen de oude berichten zoveel mogelijk zullen worden hersteld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het terugplaatsen van bijgevoegde foto’s. De dank van de redactie gaat uit naar de ‘technici’ Martijn Goedhart en Cees Hartman die een belangrijke rol hebben gespeeld in het herstellen van de problemen. Er staan nog wat berichten van de afgelopen dagen in de wacht, maar als je over nieuws beschikt voor de website dan ontvangt de redactie dat graag op het mailadres website@hardgaatie.nl