Home > Geen categorie > Onderhoudsdag weer een succes

Onderhoudsdag weer een succes

Het is indrukwekkend hoeveel vrijwilligers en leden van de IJslcub Dick Wals weer weet te enthousiasmeren voor de onderhoudsdag. Hoewel koning Winter al enige tijd niet meewerkt en ons niet verblijdt met een schaatsbare laag ijs op de landijsbaan moet de ijsbaan wel in stand gehouden blijven voor de komende winter; want je weet maar nooit. Aangezien de ijsbaan omgeven is door sloten waaruit de ijsbaan onder water wordt gezet met een pomp hebben we als vereniging de plicht om de walkanten van de sloten te schonen en constateert het waterschap met een schouw of we het goed genoeg hebben gedaan.

Ieder najaar bepaalt Dick Wals de klussen die gedaan moeten worden. Dit jaar was dat op zaterdag 24 oktober:

  • Bosmaaiwerkzaamheden
  • Het uitharken van maaisel uit sloot (schouwwerk)
  • Het verwijderen van wilgen opschot uit hekwerk
  • Het opknappen van het terras
  • Reparatie van hekwerk
  • Controle verlichting en pomp
  • Stabiliteitsstangen lichtmasten controleren en waar nodig repareren
  • Nieuwe bodemplaat in aanhanger
  • Dakgoten legen

We begonnen de dag om 9.30 uur met koffie. De klussen werden verdeeld; Dick had voor het benodigde materiaal gezorgd en er is weer hard gewerkt. De onderlinge sfeer is goed; immers we doen dit omdat we de landijsbaan, de ijsclub en de schaatssport een warm hart toe dragen. We zijn blij met de natuurlijke maaimachines: de schapen die de boer op de landijsbaan laat grazen. Dit heeft meerdere voordelen zoals het verdichten van de ondergrond. Toch moet de vereniging ieder jaar ook een loonwerker inhuren voor het grove werk.

Door Corona gingen dit jaar verschillende evenementen niet door zoals de Sloot en Slobrace. Vele verenigingen hebben hier last van; Hard Gaat Ie ook. Daar komt bij dat we al jaren geen natuurijs hebben gehad en daar ook geen inkomsten uit hebben. De landijsbaan is dan ook een jaarlijkse kostenpost, hoewel we met al de vrijwilligers dit kunnen beperken.

We zijn daarom extra dankbaar voor de bijdrage van de vele leden en ook de sponsoren (ook de acties van Deen en Rabobank). Met deze inkomsten kunnen we de landijsbaan en het clubgebouw in stand houden en een bijdrage leveren aan het rijke verenigingsleven van Landsmeer.

De groep vrijwilligers en leden van IJsclub Hard Gaat Ie Landsmeer die hielp bij de onderhoudsdag laat zien hoe vitaal onze vereniging is. Hieronder een impressie.

Namens het bestuur, Ants Tilma