Home > Geen categorie > Nieuwe ereleden!

Nieuwe ereleden!

Ze verdienen een standbeeld, maar het is het erelidmaatschap geworden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni hebben de leden van Hard Gaat ie Ivo Hilderink en Jelle Attema tot erelid benoemd.

Ivo heeft het penningmeesterschap neergelegd en is afgetreden als bestuurslid. Jelle is vorig jaar afgetreden. Jelle is het gezicht van de vereniging op het dorp en verdient het erelidmaatschap voor zijn tomeloze inzet voor alle schaatsers. Ivo is jarenlang een vaste waarde geweest als bestuurslid en vele jaren als penningmeester. Zijn doorzettingsvermogen wordt zeer gewaardeerd en hij is een snelle denker en pakt de koe snel bij de horens. Beiden waren begenadigd schaatsers en het is mooi dat ze zich voor de vereniging en de schaatssport zo sterk hebben gemaakt.

We zijn blij dat het geen afscheid is en vertrouwen op een mooie samenwerking samen.