Algemene informatie

Marathon is binnen het schaatsen een discipline die een stuk minder bekend is als de langebaanvariant. Bij marathon wordt er met alle deelnemers tegelijk gestart in de baan. Er wordt een vast aantal ronden gereden, en degene die als eerste over de finish komt na die ronden is de winnaar.

Hard Gaat Ie marathonpakken

Alle volwassen leden van Hard Gaat Ie die marathons rijden krijgen van onze sponsors (Loon en Hegron) een blauw-geel marathonpak dat gedragen dient te worden bij de marathon. Hierbij willen wij onze sponsors hartelijk bedanken. Ook door hun steun zijn de resultaten in het clubklassement van de marathon de laatste jaren geweldig. Iedere individuele schaatser doet automatisch ook mee voor het clubklassement namens zijn/haar club.

Regels

Bij de marathon zijn naast de gebruikelijke schaatskledingvoorschriften een aantal extra verplichtingen. Zo dienen er een marathonpak (geen wedstrijdkapje), snijvaste enkel- en scheenbeschermers, snijvaste handschoenen en een goedgekeurde helm gedragen te worden. Dit is voor de veiligheid van de rijd(st)er zelf.

Ook mag een marathon alleen gereden worden met een KNSB-licentie (via mijn.knsb.nl) waarop de discipline marathon is aangevinkt, en met een transponder voor de tijdregistratie.

Marathons in Amsterdam

Voor marathons op de Jaap Edenbaan in Amsterdam geldt per leeftijdscategorie het volgende:

Pupillen B t/m Junioren C

Eens in de twee à drie weken worden voor de jeugd op de zondagochtend (van 7.00 tot 9.00 uur) marathons georganiseerd. De indeling van die marathons gaat op leeftijd, en meedoen kan d.m.v. inschrijving in de jurytoren.
Per categorie geldt het volgende aantal ronden:

Pupillen
Meiden 7 ronden
Jongens 10 ronden
Junioren C
Meiden 12 ronden
Jongens 15 ronden

Deelnemers vanaf de junioren B (en snelle junioren C) rijden hun marathons op woensdagavond. Er zijn in totaal acht categorieën die over twee woensdagavonden verspreid worden. Dat houdt in dat elke categorie één keer in de twee weken een marathon rijdt. Deze acht categorieën zijn verdeeld in drie klassen, die worden bepaald door leeftijd/geslacht. De meest gebruikelijke manier is om in de laatste categorie van jouw klasse te beginnen, en als dit goed gaat kun je naar een categorie hoger.
De kosten voor deelname aan de marathons zijn € 15,= per seizoen.
Voor deze categorieën geldt het volgende aantal ronden:

Categorie ronden Gem. richttijd per ronde
Cat 1 60 30 sec
Cat 2 45 35 sec
Cat 3 35 40 sec
Cat 4 30 43 sec
Cat 5 25 46 sec
Cat 6 20 50 sec

De genoemde richttijd is een indicatie. Dit betekent dat de rijder die slechts enkele keren in het seizoen heeft meegereden terwijl de weersomstandigheden zodanig van invloed waren dat men langzamer dan normaal reed maar wel de meeste keren in de top 5 is gefinisht gewoon naar een hogere klasse moet te gaan.

Vooralsnog wordt de indeling voor CAT 1, 2, 3 ,4 aan de rijders zelf overgelaten (waarbij er wel van uitgegaan wordt dat men bij de inschrijving een keuze maakt die voldoet aan de bovenstaande criteria). Als het nodig blijkt te zijn dan zal de wedstrijdleiding de indeling aanpassen. Voor wat betreft de indeling CAT 5 en CAT 6 zal de wedstrijdleiding bij aanvang van het seizoen direct checken of de indeling conform bovenstaande is (en zonodig aanpassen!).

Dit seizoen (23/24) is een overgangsjaar. CAT 4 is de snelle helft van de M4 van het afgelopen seizoen. CAT 5 is de andere helft van de M4 plus de instroom vanuit de C3 van het afgelopen seizoen. De CAT 1 en CAT 2 betekent dus een splitsing van de M1/M2.

Programma marathons op de woensdagavond.

Avond

1ste start

2de start

3de start

Woensdag A

Cat 6

Cat 1

Cat 2

Woensdag B

Cat 5

Cat 3

Cat 4

 

6-banentoernooi

Deelnemen aan het 6-banentoernooi betekent automatisch dat de Heren (C-rijders en Masters) deelnemen aan CAT 1. Voor Dames geldt deelname aan CAT 2 (indien gewenst kan ook aan CAT 1 worden deelgenomen).

Rijders die aan dit toernooi deelnemen mogen op de Jaap Edenbaan rijden met dezelfde kleur beennummer als bij het 6-banentoernooi.

Proefrijders

Voor proef meerijden in een andere categorie of om kennis te maken met het marathon-rijden geldt:

Duidelijk zichtbaar (bijvoorbeeld een geel beennummer o.i.d.).
Drie ronden voor einde wedstrijd stoppen en uitstappen.
Transponder verplicht.
Geen vermelding in de uitslag (wel transponderuitslag).