Lid worden?

Lidmaatschap ijsclub Hard Gaat Ie

“Hard Gaat Ie” is de grootste sportvereniging van Landsmeer en daar zijn we trots op als bestuur. Als lid van onze vereniging heeft u recht op:
1) mogelijkheid tot deelname aan diverse trainingsgroepen op de Jaap Eden kunstijsbaan voor jong en oud (vanaf 7 jaar), voor jeugdschaatsers, toerschaatsers en wedstrijdrijders
2) gratis toegang tot onze natuurijsbaan voor het hele gezin tot en met 15 jaar
3) u bent verzekerd tijdens het sporten / recreëren op onze natuurijsbaan
4) korting op de door de KNSB georganiseerde toertochten
5) circa 3 clubbladen per jaar met alle wetenswaardigheden betreffende onze vereniging
6) toegang tot de jaarlijkse ledenvergadering
7) korting op diverse schaatsevenementen

Reglementen betreffende ons lidmaatschap:
• Indien u deelneemt aan één of meerdere van onze trainingsgroepen dan dient u lid te worden van onze vereniging. Bij leden onder de 16 jaar dient een ouder ook ingeschreven te worden als lid. Het kind betaalt geen contributie, alleen de ouder in dat geval
• Ons contributiejaar loopt van 1 mei tot en met 30 april
• Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd
• De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00 voor leden woonachtig in Landsmeer en € 12,50 voor leden die buiten Landsmeer wonen
• Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient u dat schriftelijk te melden bij de ledenadministratie voorafgaand aan het volgende contributiejaar. Indien u opzegt tijdens het contributiejaar dan zal deze ingaan op het eerstvolgende contributiejaar

U kunt zich als lid van Hard Gaat Ie opgeven door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Aanmelden als HGI lid Opzeggen lidmaatschap HGI