Algemene informatie

Langebaanschaatsen omvat het individueel rijden van een wedstrijd over één of meerdere afstanden binnen een zo snel mogelijke tijd. Om een wedstrijd te mogen rijden heb je een wedstrijdlicentie nodig die je kunt aanvragen bij de KNSB, https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/ De afstanden waarover een wedstrijd verreden wordt zijn: 100, 300, 500, 700, 1.000, 1.500, 3.000, 5.000 en 10.000 meter. Ook zijn er toernooien waarbij er meerdere afstanden worden verreden, zgn. meerkampen.

Licenties en categorie-indeling

Een licentie is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan wedstrijden. De licentie dient door de rijder zelf te worden aangevraagd bij de KNSB en is geldig voor alle disciplines van de KNSB (via de website). De kosten van licenties zijn per categorie verschillend. Als peildatum geldt de leeftijd, die vóór 1 juli is bereikt.
Tarieven van licenties (prijs vanaf 1 juli 2019)
t/m. 12 jaar              € 10,80
13 t/m 18 jaar          € 24,30
ouder dan 18 jaar    € 40,50

Abonnementsprijzen Jaap Eden IJsbaan

Trainingsuur 1e abonnement – 2e/3e abonnement
Senioren       € 200,00 – € 120,00
Junioren       € 147,00 – € 95,00
Pupillen        € 130,00 – € 95,00

De aangegeven prijzen worden vermeerd met trainerskosten van ongeveer € 85,00 en zijn exclusief toegangspas van € 6,00 welke meerdere jaren bruikbaar is. Na 1 november wordt een bedrag van € 6,00 in rekening gebracht bij mutaties in het abonnement.

HGI uren op de Jaap Eden IJsbaan

Wedstrijd trainingen:
M01 dinsdag 16:50 – 17:55 uur
M02 dinsdag 18:15 – 19:20 uur
M04 vrijdag 18:10 – 19:15 uur
M05 vrijdag 19:35 – 20:40 uur

Toernooien

Bij het langebaanschaatsen zijn er verschillende toernooien:

Klassement

Bij toernooien gaat het om het winnen van het klassement. Dat klassement wordt opgemaakt door de tijden van de gereden afstanden om te rekenen tot een puntentotaal. De 500 meter is hierbij leidend. Dat wil zeggen: de tijd op de 500 meter is gelijk aan het aantal punten. De tijd op de andere afstanden wordt eerst teruggerekend tot 500 meter om het aantal punten te bepalen en vervolgens opgeteld bij de punten van de andere afstanden.

Regels

Voor het rijden van een langebaanwedstrijd geldt een aantal regels. Het volledige reglement is te vinden op de site van de KNSB. Enkele van die regels zijn het hebben van een wedstrijdbandje (om de rechter bovenarm) en bekend te zijn met de startprocedure en met de regels van het wisselen van baan (kruisen).

Langebaanschaatsen Jaap Edenbaan

Op de Jaap Edenbaan worden ieder weekend verschillende langebaanwedstrijden en toernooien georganiseerd.  Twee wedstrijdblokken op de zaterdagavond zijn meestal gereserveerd voor individuele clubs. Voor het blok op zondagochtend is vaak een vrije inschrijving (geen beperkingen wat betreft categorieën of tijden). Junioren C en ouder kunnen ook vaak op de zondagavond een wedstrijd rijden. Op de woensdagmiddag wordt eens per maand een jeugdwedstrijd gehouden. Op de Jaap Edenbaan is het gezien de vele vrije inschrijvingen mogelijk om gemiddeld eens in de week een wedstrijd te rijden.

Inschrijven wedstrijden

Op de Jaap Edenbaan wordt gebruik gemaakt van het landelijke inschrijfsysteem van de KNSB, https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden. De inschrijving voor een langebaanwedstrijd gaat ongeveer 10 dagen voor de wedstrijd open en blijft vervolgens 7 dagen open. Om in te kunnen schrijven heb je het relatienummer van je wedstrijdlicentie en een geldig e-mailadres nodig. Voor sommige wedstrijden gelden beperkingen wie er mee mogen doen. Meestal is er een beperking aan de leeftijdscategorieën, soms moet er ook aan een bepaalde limiettijd worden voldaan of is het een wedstrijd waarvoor je uitgenodigd wordt.

Afmelden

Na het inschrijven voor een wedstrijd krijg je een inschrijfbevestiging via de e-mail. Als je je later wilt afmelden voor deze wedstrijd, dan moet je dat doen via de link in deze bevestigingsmail. Als de inschrijving voor de wedstrijd is gesloten, moet je een mailtje sturen naar afmeldenedenbaan@gmail.com of naar het e-mailadres geplaatst bij de aankondiging van de wedstrijd.

Tijdslimieten en categoriebeperkingen

Om tot een vlot verloop van de wedstrijden te komen zijn niet alle afstanden voor alle rijders toegankelijk. Tevens worden hiermee rijders beschermd tegen afstanden die ze fysiek niet goed aankunnen. Deze beperking bestaat uit twee delen: tijdslimiet en categorie. Als je niet aan een voorwaarde voldoet wordt je inschrijving simpelweg geweigerd. Voor sommige wedstrijden gelden sommige limieten en beperkingen niet. In dat geval kun je gewoon inschrijven. Tijdslimieten betekenen dat je op een kortere afstand eerst een keer sneller dan een bepaalde tijd moet hebben gereden om een langere afstand te rijden. Deze limieten zijn t.o.v. het persoonlijk record (PR), dus als je ooit aan een limiet hebt voldaan, blijft dat altijd gelden. Categoriebeperkingen voorkomen dat (jonge) rijders niet te lange afstanden rijden.

afstand tijdslimiet categorie beperking
100 meter alle alle
300 meter alle alle
500 meter 300 meter onder de 0:40 alle
700 meter 500 meter onder de 1:00 pupillen B en ouder
1000 meter 700 meter onder de 1:30 pupillen A en ouder
1500 meter 1000 meter onder de 2:00 junioren C en ouder
3000 meter 1500 meter onder de 2:40 junioren B en ouder
5000/10000 meter 3000 meter onder de 6:00 junioren A en ouder
Uitslagen

Inschrijven voor een wedstrijd doe je zelf op de site https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden van de KNSB. Hier vind je later ook de uitslagen terug vermeld achter de betreffende wedstrijd. De uitslag van een langebaanwedstrijd wordt, nadat deze door de scheidsrechter is goedgekeurd, ingevoerd in het Vantage-systeem van de KNSB. In de database worden alle officiële tijden van alle licentiehouders bijgehouden. De snelste tijden van een rijder zijn terug te vinden in de landelijke ranglijsten per categorie http://ranglijsten.knsb.nl/ Verder is er nog een website met wedstrijduitslagen, namelijk OSTA (Online SchaatsTijden Applicatie – http://www.osta.nl.). Deze site geeft naast een overzicht van je gereden tijden ook de mogelijkheid om de tussentijden van een race te bekijken. De website waarop je de schaatstijden van alle schaatsers ter wereld kunt terug vinden is http://speedskatingresults.com/ Onder het kopje ‘skaters’ kun je de naam van de schaatser invoeren en de resultaten bekijken.