Home > Clubnieuws > Fietsen voor het goede doel!

Fietsen voor het goede doel!

Lionsclub Landsmeer organiseert met haar partnerclub Lionsclub Bocholt op 3 september a.s.
een racefietstocht van Landsmeer naar Bocholt (Dld). De afstand bedraagt ca.180 km
Het goede doel dat in overleg met de partnerclub is vastgesteld is de ondersteuning van

Rolstoelbasketbal ProBuild Lions in Landsmeer

De deelname is open voor elke sportieve Lion en niet-Lion. Vooropgesteld moet worden dat iedere deelnemer over voldoende conditie beschikt om de tocht te kunnen volbrengen.

Op de volgende manieren kunt u deelnemen om deze tocht te laten slagen en de Landsmeerse rolstoelbasketballers te ondersteunen, zodat zij ook actief aan hun sport kunnen (blijven) deelnemen.

1. U neemt zelf als racefietser deel en streeft ernaar dat familie, bekenden en/of bedrijven u financieel sponsoren, bijvoorbeeld door middel van een bedrag voor elke afgelegde kilometer. Hoe meer sponsors hoe beter natuurlijk.
2. U kunt zelf niet deelnemen maar sponsort een bevriende/bekende deelnemer met een bedrag.
3. U ondersteunt de tocht op logistiek gebied door het verzorgen van vervoer van deelnemers en fietsen voor de terugtocht uit Bocholt.

Het is de bedoeling dat we op 3 september ’s ochtends om 9:00 uur uit Landsmeer vertrekken en gezamenlijk Bocholt bereiken, waarbij we aan de grens Nederland / Duitsland door onze Bocholter Lions opgewacht en verder vergezeld worden. De lokale pers zal van onze activiteit op de hoogte gebracht worden.
Na aankomst in Bocholt is er uiteraard gelegenheid om te douchen en om te kleden. Alvorens wij terugkeren naar Nederland, zorgt de Lionsclub Bocholt voor een heerlijke gezamenlijke maaltijd.

Graag ontvang ik uw enthousiaste aanmelding voor deelname of sponsoring.

Alle ingebrachte gelden worden verantwoord en volledig ter beschikking gesteld aan de Rolstoelbasketbalvereniging (www.landslakelions.nl/rolstoel.php). De vereniging is voornemens om met de gelden, indien mogelijk, enkele wedstrijdrolstoelen en bijbehorende (reserve)materialen aan te schaffen.

Voor verdere inlichtingen en aanmeldingen kunt u contact met mij opnemen via e-mail scheut@xs4all.nl of telefoon 020 – 482 4006

HGI contactpersoon: Walter Wilders w.wilders@upcmail.nl