Home > Schaatsnieuws > Eerste gemalen in veenweidegebied gaan uit

Eerste gemalen in veenweidegebied gaan uit

IlperveldEerste gemalen in veenweidegebied gaan uit

Schaatsers moeten wel zelf uitkijken

HHNK heeft gemalen uitgezet, maar alleen in Zaanstreek, Waterland, en Landelijk Amsterdam-Noord. Echter, in het midden en noorden van de provincie, almede Texel, staan de gemalen nog aan. Deze situatie zal naar verwachting tot na het weekeinde duren. Uit de verzadigde bodem komt nog veel water, dat naar zee afgevoerd moet worden. In de veenweidegebieden is dat water soms al weg.

De aarde is verzadigd na de extreme regenval tot in december. Valt er gemiddeld in een jaar 870 mm, vorig jaar was dat 1000 mm. Al regent het ruim een week niet, de bodem laat nog veel water los. HHNK pompt dat van de laagste peilvakken naar polders die minder diep onder zeeniveau liggen. Soms gaat dat in meerdere stappen. Uiteindelijk gaat het water via boezems naar de grote gemalen in Den Helder (Helsdeur) en Zaandam (Zaangemaal) uit de badkuip, die Noord-Holland is.

Dat vlak boven het Noordzeekanaal de eerste gemalen afslaan is te verklaren door de bodemgesteldheid en het landschap. In de veenweidegebieden staat het waterpeil soms een paar centimeter onder het land. Er blijft weinig opnamecapaciteit over. In de grote meren en wateren valt een wolkbreuk al niet op, denk aan Het Zwet en de Eilandspolder, laat staan de straaltjes uit landerijen. De kuststrook, op zand en klei en op Texel zijn slootjes smaller en speelt de bodemsamenstelling een grote rol.

In Landelijk Noord, zoals tussen Amsterdam en Marken , komen boezemgemalen in bv. Kadoelen en Monnickendam in rust, De bebouwde kom van Amsterdam-Noord draait nog. Uitschakelen komt ijsvorming ten goede. Aan de andere kant: de pompen slaan vaak weer aan om bol ijs te voorkomen. Als de bodem stijf bevroren is en gemalen vastvriezen, is er geen waterafvoer.

Het hoogheemraadschap is blij met ijs. Als zoveel Noord-Hollanders staan ook de medewerkers van het waterschap graag op de ijzers. We zijn de liefhebbers graag terwille.

Maar kijk uit, het ijs is nog lang niet veilig. Bij gemalen, door wind en water uit de bodem (kwel) blijft het uitkijken. De schaatser blijft zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid. IJsbanen en door verenigingen uitgezette toertochten zijn betrouwbaarder. We wensen u veel ijsplezier.