Home > Geen categorie > D66 Valentijnprijs voor jeugdschaatsleiding

D66 Valentijnprijs voor jeugdschaatsleiding

In het kader van de jaarlijkse Valentijnactie heeft D66 Landsmeer dit jaar de jeugdtrainers van IJsclub Hard Gaat Ie in het zonnetje gezet. Deze Valentijnactie van D66 eert vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk maken voor de gemeenschap in de gemeente.

In het Dorpshuis in Landsmeer werden door afdelingsvoorzitter Nico Boerma van D66 Landsmeer drie oorkondes uitgereikt.

Eén was voor het bestuur van de ijsclub en een tweede was voor Jelle Attema, die de persoonlijke Valentijnprijs kreeg vanwege zijn inmiddels meer dan 40 jaren durende verdiensten als trainer en bestuurslid. Een derde oorkonde was voor de jeugdtrainers van Hard Gaat Ie, waarvoor D66 bijzondere waardering heeft. Behalve de oorkondes kregen de prijswinnaars ook allemaal een fles D66-wijn.

Er zijn weinig Landsmeerders die als kind niet hebben leren schaatsen bij Hard Gaat Ie. We mogen als club dan ook trots zijn op deze waardering.