Home > Geen categorie > Corona protocollen Jaap Edenbaan

Corona protocollen Jaap Edenbaan

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe landelijke covid-19 regels en adviezen gegeven. Dit heeft gevolgen voor de corona protocollen van de Jaap Edenbaan. We zullen de verschillende protocollen hieronder neerzetten.

Lees ze goed zodat we het veilig houden en niemand voor verrassingen komt te staan.

Jeugdschaatsen en pupillen tot 12 jaar

Jeugdschaatsen op zaterdagmorgen start op 10 oktober.
Alle jeugd voor de 400 meter baan komt als vanouds door het hek links van de kassa naar binnen. De kinderen van de hal, op zaterdagmorgen, moeten rechts van de kassa naar binnen. De hal en 400 meterbaan zijn strikt gescheiden. Hier staan leden van de jeugdverenigingen ter controle, zorg dat de kinderen altijd hun pasje bij hun hebben. Ouder of begeleider mag niet via deze poort de ijsbaan betreden.

Voor ouder of begeleider geldt conform de maatregelen die afgelopen dinsdag zijn in gegaan:

Per kind mag er 1 ouder/begeleider mee de Jaap Edenbaan op. Deze dient via de link https://www.jaapeden.nl/registratie/ een entreekaartje te reserveren en via de tourniquets (draaipoortjes) toegang tot de Jaap Edenbaan te verkrijgen.

De ouder of begeleider kan helpen om de schaatsen onder te binden en als het kind op het ijs staat dan dient de begeleider het Jaap Edenbaan terrein te verlaten. Aangezien publiek door het kabinet in de recente corona-maatregelen niet is toegestaan, zullen zij tijdens het schaatsen van hun kind niet op het Jaap Edenbaan-complex mogen verblijven. Dit is heel vervelend en geldt vooralsnog voor drie weken. Wij hopen dat deze kabinetsmaatregel na die periode kan worden versoepeld.

Aan het einde van het schaatsuur mag de ouder/begeleider weer het terrein op om zijn of haar kind weer op te halen. Hiervoor moet wel weer een nieuw entreekaartje worden gedownload. Dit betekent dat de ouder/begeleider voor elke zaterdagochtend 2 entreekaartjes moet downloaden.

Over de ijsbaan zijn bruggen naar het middenterrein geplaatst. De schaatsers krijgen een vak toegewezen waar ze hun schaatsen mogen aantrekken. Alle spullen blijven op die plek achter, zorg dus voor een waterdichte tas. De ouders/begeleiders dienen voldoende afstand van elkaar te houden. Alle jeugdschaatsers stappen vanuit het aangewezen vak vanuit het middenterrein de ijsbaan op. Er wordt een teken gegeven als er geschaatst kan worden.

Voor laatkomers is er een mogelijkheid om via de achterste brug bij de krabbelbaan toch aan de buitenkant op het ijs te stappen.

De glazen omkleedruimte is alleen toegankelijk voor kinderen tot 15 jaar. Ouders en begeleiders mogen hier niet naar binnen, dus ook niet om te helpen met schaatsen aantrekken.

De jeugdcoördinator van het betreffende uur (voor M13 Gabriëlle en voor M10 en M12 doet Marjolijn dat) geeft een teken als de kinderen het ijs op mogen stappen, ook het ijs afstappen geeft de jeugdcoördinator aan, dan wel naar je eigen vak doorschaatsen.

Training- en recreatieschaatsen jeugd vanaf 12 jaar en volwassenen 

Opening 3 tot 9 oktober is alleen voor training- en recreatieabonnementhouders die het afgelopen seizoen de laatste week hebben gemist. Dit is een compensatie. Heb je op voor dit seizoen een ander uur op je pas staan of je begint net, dan kan je deze eerste week niet met je abonnement naar binnen.

Het ijs en ijsbaanterrein zijn alleen voor schaatsers. Bezoekers, inclusief ouders, zijn op het terrein niet toegestaan. Ouders/begeleiders zetten de schaatser af bij de poort en wachten daar op de terugkomst van hun pupil.

Alle kleedkamers/douches en horeca zijn gesloten. Toiletten op het terrein zijn wel te gebruiken. Alleen voor jeugd tot en met 15 jaar is de glazen kleedkamer te gebruiken om te wachten of te schuilen bij slecht weer.

Voor trainers die meerdere uren achterelkaar training geven is de herenkleedkamer beschikbaar. Voor alle anderen geldt dat je in schaatskleding de baan betreedt en weer verlaat.

Alle schaatsers gaan bij binnenkomst via de loopbrug naar het binnenterrein van de ijsbaan. Je krijgt door stewards een plaats toegewezen in een vak om je schaatsen aan te trekken. Er is geen overkapping, een waterdichte tas is aan te raden.

Opstappen op de baan verloopt via de binnenkant van de baan. Er wordt gewacht met schaatsen tot iedereen op de baan staat,  pas na een signaal kan er geschaatst worden. Op het ijs is verder niks veranderd,  de binnenkant is voor snelle rijders en uitrijden gebeurt aan de buitenkant.

Na een uur schaatsen gaat iedereen terug naar het middenterrein en zijn eigen plaats. Na het uittrekken van de schaatsen is het de bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk het middenterrein en ijsbaan terrein verlaat. Vertrek van het middenterrein gaat over de 2e loopbrug nabij het chalet.

Shorttrack 

Bij shorttrack gelden de hierboven genoemde regels, met uitzondering dat de kleedkamers wel open zijn maar met maximaal 4 personen per kleedkamer.

Protocollen na te lezen op website Jaap Edenbaan

Op de website van de Jaap Edenbaan kun je hier verdere informatie krijgen over de ijsbaan in corona-tijd. Voor de 400-meterbaan geldt dit protocol. Voor de ijshal geldt dit  protocol