Home > Verslagen > Algemene ledenvergadering 19 mei

Algemene ledenvergadering 19 mei

Beste leden van HGI,

Het bestuur van IJsclub Hard Gaat Ie nodigt hierbij alle leden uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op Maandag 19 mei a.s. bij te wonen in het clubgebouw aan het Zuideinde te Landsmeer. De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

De agenda, de notulen van de ALV van vorig jaar en het jaarverslag zijn hierbij gevoegd.

Namens het bestuur,

Ants Tilma, secretaris HGI

agenda ALV 19 mei 2014

Notulen ALV 27 mei 2013, bijlage bij agenda ALV 19 mei 2014

Jaarverslag HGI 2013-2014