Home > Jeugdnieuws > Aafje Houwer trofee dinsdag 24 januari

Aafje Houwer trofee dinsdag 24 januari

Het bestuur van “HARD GAAT IE”, heeft het recordijs van Thialf Heerenveen gehuurd op dinsdag 24 januari 2012, van 16:00 uur tot 17:30 uur.

Deze wedstrijd geeft de HGI-licentiehouders de kans om hun records te breken en in het bezit te komen van de Aafje Houwer wissel-trofee’s. Daarnaast mogen HGI-leden met een licentie via andere ijsclubs ook meedoen. De oudste jeugdschaatsgroep (Groep van Swen) worden eveneens uitgenodigd voor deelname voor de afstanden 100 en 500 meter.

Categorieën en afstanden

  • Jeugdschaatsers: 100-500 m.
  • Pupillen: 500-300 m.
  • Junioren C: 500-1000 m.
  • Junioren B t/m Masters: 500-1500 m.

Junioren C t/m Master kunnen zich aanmelden voor een 3000 meter als mogelijke 3e afstand. Doe dit door, nadat je hebt ingeschreven én voor 15 januari, een mailtje te sturen naar wedstrijden@hardgaatie.nl. De 3000 meter is alleen mogelijk als er voldoende tijd is, mocht er niet genoeg tijd zijn om iedereen te laten rijden, dan beslist de wedstrijdcommissie.

Aanmelden

Voor wedstrijdrijders: Via inschrijf website van de KNSB: inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=AM (wedstrijd AMHV24012012). Diegene die in aanmerking komen voor de Aafje Houwer trofee hebben tot 15 januari voorrang bij het inschrijven. Voor een extra 3000 meter, mailen naar wedstrijden@hardgaatie.nl.
Jeugdschaatsers (groep Swen): Via Swen Faber.

Kosten

  • Jeugdschaatsleden en pupillen: gratis
  • Junioren C/B: € 15.-
  • Junioren A t/m Masters: € 20,-

Betaling

HGI Licentiehouders: Voor het innen van het inschrijfgeld wordt vanaf nu gebruik gemaakt van de automatische incasso en zal dus automatische afgeschreven worden. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, neem dan contact op met de penningmeester zodat er voor 24 januari een alternatieve betalingswijze geregeld kan worden.

Overigen: (SVP gepast!) direct na afloop van de wedstrijd in de kantine van Thialf.

Vervoer

Met betrekking tot het vervoer proberen we weer zoveel mogelijk te poulen. Zij die met eigen vervoer gaan en ruimte over hebben en zij die geen vervoer hebben en/of willen meerijden, laat dit weten aan Jelle Attema, 020-4824187.

De richtprijs voor “meerijden” is ongeveer € 10,- pp.

De vertrektijd vanaf het Raadhuisplein zal om plm. 13:00 uur zijn.

Reglement Aafje Houwer Trofee

De winnaar/winnares, is diegene die zijn of haar Persoonlijke Record, over 2 afstanden, het meest verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor of langer geleden!

Voorwaarde:

  • licentie via HGI
  • deelgenomen aan de Aafje Houwer Trofee van vorig jaar
  • in het huidige seizoen aan ten minste aan 3 langebaanwedstrijden meedoen (bv: Hoorn, Clubkampioenschap of Amsterdamse wedstrijden)

Verdeling is in 2 categorieën:
Categorie I: Pupillen t/m Junioren B
Categorie II: Junioren A t/m Master

Natuurlijk wordt er prijs gesteld op zoveel mogelijk deelnemers en…supporters…dan beloven het weer prachtige wedstrijden te worden!

DE SCHAATSEN SCHERP EN KOM OP TIJD AAN DE START!

Een ieder succes en nieuwe pr’s gewenst namens de wedstrijdcommissie.

Voor vragen: wedstrijden@hardgaatie.nl