Home > Wedstrijden - Kunstijs > Aafje Houwer Trofee: dinsdag 22 januari

Aafje Houwer Trofee: dinsdag 22 januari

Het bestuur van “HARD GAAT IE”, heeft het recordijs van Thialf Heerenveen gehuurd op dinsdag 22 januari 2013, van 16:00 uur tot 17:30 uur.

Deze wedstrijd geeft de HGI-licentiehouders de kans om hun records te breken en in het bezit te komen van de Aafje Houwer wissel-trofee’s. De oudste jeugdschaatsgroep (Groep van Marjolijn) worden eveneens uitgenodigd voor deelname over de afstanden 100 en 500 meter.

Categorieën en afstanden

  • Jeugdschaatsers: 100-500 m.
  • Pupillen: 500-300 m.
  • Junioren C: 500-1000 m.
  • Junioren B t/m Masters: 500-1500 m.

Junioren C t/m Master kunnen zich aanmelden voor een 3000 meter als 2de of 3e afstand. Doe dit door, nadat je hebt ingeschreven én vóór 15 januari, een mailtje te sturen naar wedstrijden@hardgaatie.nl. De 3000 meter is alleen mogelijk als er voldoende tijd is, mocht er niet genoeg tijd zijn om iedereen te laten rijden, dan beslist de wedstrijdcommissie.

Aanmelden

Via inschrijf website van de KNSB: inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=AM (wedstrijd AMHV220113). Diegene die in aanmerking komen voor de Aafje Houwer trofee hebben tot 15 januari voorrang bij het inschrijven.
Mocht er na 15 januari nog plaats over zijn, zal de wedstrijd ook open gaan voor rijders van andere clubs.

Kosteloos afmelden kan tot en met vrijdag 18 januari, daarna ben dien je het inschrijfgeld toch te betalen.

Kosten

  • Jeugdschaatsleden en pupillen: € 10.-
  • Junioren C/B: € 15.-
  • Junioren A t/m Masters: € 20,-
  • gastrijders (niet HGI leden): € 5,- extra

Betaling

HGI Licentiehouders: Voor het innen van het inschrijfgeld wordt vanaf nu gebruik gemaakt van de automatische incasso en zal dus automatische afgeschreven worden. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, neem dan contact op met de penningmeester zodat er voor 22 januari een alternatieve betalingswijze geregeld kan worden.
Overigen: (SVP gepast!) direct na afloop van de wedstrijd in de kantine van Thialf.

Reglement Aafje Houwer trofee

het reglement is hier te vinden.

Vervoer

Met betrekking tot het vervoer proberen we weer zoveel mogelijk te poulen. Zij die met eigen vervoer gaan en ruimte over hebben en zij die geen vervoer hebben en/of willen meerijden, laat dit weten aan Jelle Attema, 020-4824187.

De richtprijs voor “meerijden” is ongeveer € 10,- pp.

De vertrektijd vanaf het Raadhuisplein zal om plm. 13:00 uur zijn.

Natuurlijk wordt er prijs gesteld op zoveel mogelijk deelnemers en…supporters…dan beloven het weer prachtige wedstrijden te worden!

DE SCHAATSEN SCHERP EN KOM OP TIJD AAN DE START!

Een ieder succes en nieuwe pr’s gewenst namens de wedstrijdcommissie.

Voor vragen: wedstrijden@hardgaatie.nl